مقاله و پایان نامه دانشجویی مقاله و پایان نامه دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

فایل درخواستی شما پس از پرداخت وجه توسط درگاه امن بانکی برای شما قابل دانلود خواهد بود. در صورت بروز هرگونه مشکل با بخش پشتیبانی در تماس باشید و یا به ما ایمیل بزنید. vetbook10@gmail.com

دانلود جزوه داروﻫﺎي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز

دانلود جزوه داروﻫﺎي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داروﻫﺎي ﺿﺪ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﻮز داروﻫﺎي ﯾﻮﻧﻮﻓﻮره ﭘﻠﯽ اﺗﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﻮﻓﻮرها ﻣﻮﻧﻨﺴﯿﻦ  ناراسین سمدورامایسین لازالوسید مادورامایسین سالینومایسین   داروﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﮐﻮﮐﺴﯿﺪﯾﺎل ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ  و....45 صفحه PDF... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود جزوه برونکودیلاتورها

دانلود جزوه برونکودیلاتورها داروهایی که در درمان اختلالات دستگاه تنفس به کار می روند خلط آورهای نمکی محرک های مستقیم ترشحات تنفسی  اسانس اکالیپتوس و اسانس نعنا  پولمومیکس    %1 برم هگزین منتوفین منتوفورت برونشی مکس ایروفورت برونکوفین بیوبرون برونکونیل انزوفین رسپیتول بی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جزوه بررسی همزمانی تغذیه ای در دام

جزوه  بررسی همزمانی تغذیه ای در دام طبقه بندی کربوهیدرات ها طبقه بندی کربوهیدراتها براساس قرار گرفتن آنها در گیاه ها طبقه بندی کربوهیدراتها براساس خصوصیات تغذیه ای در دام کربوهیدراتهای ساختمانی اثر NSC یا NFC بر تخمیر و سنتز میکروبی شکمبه عوامل موثر بر تجزیه پذیری پروتئین سرنوشت پروتئین حقیقی سرنوشت NH3 منبع تامین پروتیئن مورد نیاز در گاو شیری همزمانی ملاحظات شکمبه تامین مواد غذایی و ..... 44 صفحه PDF ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

جزوه راهنماي انتخاب مواد خوراكي جهت جيره نويسي طیور

جزوه راهنماي انتخاب مواد خوراكي جهت جيره نويسي طیور جزوه راهنماي انتخاب مواد خوراكي جهت جيره نويسي ...4 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جزوه کامل پرورش بوقلمون

جزوه کامل پرورش بوقلمون تاریخچه  آشنایی با بوقلمون گوشتی نیکلاس امنیت زیستی هفته اول پرورش پیش از ورود جوجه جوجه ریزی و روز اول بررسی مشکلات جوجه ها در روزهای اول روز های دوم تا ششم دوره رشد پاکسازی و ضد عفونی جداول...  48 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جزوه عملیات جوجه ریزی

جزوه عملیات جوجه ریزی طول 3 دهه گذشته صنعت مرغداری، بویژه مرغداری گوشتی در کشور ما، سیر توسعه صعودی داشته است . متاسفانه با توجه به رشد کمی در واحدهای مرغداری، از نظر کیفی تغییران آنچنانی ملاحظه نمی گردد و این مسئله بیشتر به این خاطر است که عملیات پرورش جوجه ها در اکثر مرغداری های کشور بدون رعایت اصول پرورش بوده و ......36صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

جزوه ساختار فیزیکی خوراک گاوهای شیری پرتولید

جزوه ساختار فیزیکی خوراک گاوهای شیری پرتولید گاوهاي مريض در ابتداي دوره بيماري که منجر به تاخير در درمان مي شد درمانده شديم با در نظر گرفتن وضعيت سلامت آنها گام هاي بلندي را در مديريت گاوهاي تازه زا برداشتيم لذا مطالعه در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است ... 50 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

جزوه تلقیح مصنوعی در طیور

جزوه تلقیح مصنوعی در طیور 10 صفحه pdf...تلقیح مصنوعی در طیور  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

جزوه تغذیه طیور

جزوه تغذیه طیور   اصول جیره نویسی روشهای عملی تنظیم جیره آزمون و خطا مربع پیرسون معادلات چند مجهولی استفاده از دترمینان و ماتریس جهت حل دستگاه برنامه خطی نرم افزار جیره نویسی UFFDA معیارهای جیره نویسی طیور محدودیت و ویژگی های خوراکی طیور معیار تامین مواد معدنی نسبت انرژی به پروتئین معیار تامین انرژی معیار تامین پروتئین معیار تامین ویتامین ها ...63 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود جزوه جیره نویسی طیور

دانلود جزوه جیره نویسی طیور مراحل جیره نویسی روشهای عملی تنظیم جیره  آزمون و خطا مربع پیرسون معادلات چند مجهولی استفاده از دترمینان و ماتریس جهت حل دستگاه برنامه خطی نرم افزار جیره نویسی UFFDA معیارهای جیره نویسی طیور محدودیت و ویژگی های خوراکی طیور معیار تامین مواد معدنی نسبت انرژی به پروتئین معیار تامین انرژی معیار تامین پروتئین معیار تامین ویتامین ها و.....63 صفحه pdf           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود جزوه تغذیه درمانی و پیشگیری از ناهنجاریهای متابولیکی توسط مدیریت تغذیه در گاو شیری

دانلود جزوه تغذیه درمانی و پیشگیری از ناهنجاریهای متابولیکی توسط مدیریت تغذیه در گاو شیری تغذیه درمانی و پیشگیری از ناهنجاریهای متابولیکی توسط مدیریت تغذیه در گاو شیری  41 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود جزوه تشخیص تصویری بیماری های طیور بخش دوم (برخی بیماری های تغذیه ای)

دانلود جزوه تشخیص تصویری بیماری های طیور بخش دوم (برخی بیماری های تغذیه ای) دانلود جزوه تشخیص تصویری بیماری های طیور بخش دوم (برخی بیماری های تغذیه ای) بیماری و علائم و عوامل و پیشگیری 21 صفحه pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

جزوه ﺟﻴﺮﻩ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻌﻴﺎر اﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﻗﺎﺑﻞ هضم

جزوه ﺟﻴﺮﻩ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮاي ﻃﻴﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻌﻴﺎر اﺳﻴﺪ ﺁﻣﻴﻨﻪ هﺎي ﻗﺎﺑﻞ هضم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﻴﻮر، ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻴﺮﻩ ﻧﻮﻳﺴﻲ در ﻃﻴﻮر ﻧﻴﺰ دﭼﺎر  زﻳﺎدي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ ..... برای اطلاعات بیشتر دانلود لینک زیر 10 صفحه و pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود جزوه بیماریهای باکتریایی و ویروسی گاو

دانلود جزوه بیماریهای باکتریایی و ویروسی گاو نام بیماری  عامل بیماری  علائم بیماری  پیشگیری و درمان 6صفحه pdf  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود جزوه آنفلوآنزای پرندگان به زبان ساده

دانلود جزوه آنفلوآنزای پرندگان به زبان ساده همانگونه که در مطالب پایین تر توضیح خواهیم داد ویروس آنفلوآنزای پرندگان به دو دسته فوق حاد و تحت حاد تقسیم بندی .....(5 صفحه )(قالب pdf) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود جزوه ترابل شوتینگ (مشکل یابی در تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشدند)

دانلود جزوه ترابل شوتینگ (مشکل یابی در تخم مرغ هایی که به جوجه تبدیل نشدند) معمولا برخی از تخم مرغ ها در دستگاه جوجه کشی به جوجه تبدیل نمی شوند .که این مشکل به علت های مختلفی همانند کمبود های تغذیه ایی در مرغ و خروس ها و ......( 7 صفحه ){قالب pdf} ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

دانلود جزوه بهداشت و پرورش دام بزرگ (گاو و گوسفند و بز )

دانلود جزوه بهداشت و پرورش دام بزرگ (گاو و گوسفند و بز )               باتوجه به اهمیت تولیدات کشاورزی و دامی و همچنین پروتئین های حیوانی در سبد غذایی جامعه لذا پرورش دام بزرگ اهمیت دوچندان پیداکرده و این جزوه یکی از این کاملترین جزوات است در این زمینه .... 46 صفحه  در قالب pdf  دانلود از طریق لینک زیر  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(3):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

پروژه بررسي آلودگي و بیماری سالمونلايي در گربه ها
تعداد صفحات : 72 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقدمه 1فصل دوم: كليات 3فصل سوم: روش كار و مواد مورد نياز 33فصل چهارم: نتايج 37فصل پن ...
دریافت فایل
دانلود مقاله بیماری تب برفکی
ماهيت بيماري تب برفكي، تعريف بيماري تب برفكي : تب برفكي يك بيماري ويروسي بشدت مسري دامهاي زوج سم است. اگرچه تلفات آن در دامهاي بالغ كم است و بندرت اتفاق مي افتد ولي در دامهاي جوان بخصوص بره و بزغاله تلفات قابل توجهي دارد و از همه مهمتر خسارات بسيار شديد اقتصادي و اجتماعي ناشي از كاهش توليدات دام و كاهش بهره وري دام را بهمراه دارد و صادرات دام و فراورده هاي آن را متوقف ميسازد. پراكنش جهاني تب برفكي ( World Distribution ) : تب برفكي و با ميزان شيوع متفاوت در بسياري از كشورهاي آفريقا، خاورميانه ...
دریافت فایل